Assemblage Design

Assemblage. Designový butik zaměřený na User Experience v kontextu digitálního designu. Nahlížíme na vrstvy designových problémů jako body propojeného celku.

Assemblage. We are a design boutique focused on digital User Experience. We see layers of design problems as nodes in the system.

Greyco.cz

Design & Developement

Origoo

Design & Consultation

Artspeak

Consultation

Martin Foret

Design & Developement

Areál Poldi

Design & Developement

Institut funkční medicíny

Design & Developement

440 Audio

Design & Developement

MUDr. Jan Vojáček

Design & Developement

GfK Czech

Design & Developement

Wellnessfood

E-commerce - Design & Developement

Plose Parkhotel

Design & Developement

Arch. Šlapetová

Design & Developement

We work together with experts in various design fields. We solve problems holistically and put together assemblage of parts to build functional wholes. We are digital architects.

Spolupracujeme s experty z různých oblastí designu. Z asambláže designových problémů tvoříme celky. Jsme architekti digitálu.