Assemblage Design

Assemblage. Jsme UX designové studio. Spolupracujeme s partnery v kulturním a neziskovém sektoru. Nahlížíme na designové problémy jako vrstvy propojeného celku.

Umění být zdráv

UX, Design & Kód | 2021

Qybic.cz

UX, Design & Kód | 2020

Nadace Hollar

UX, Design & Kód | 2020

Greyco.cz

Design & Kód

Origoo.cz

UX & Konzultace

Artspeak

Konzultace

Martin Foret

UX & Konzultace & Kód

Areál Poldi

Design & Kód

Institut funkční medicíny

Design & Kód

440 Audio

Design & Kód

MUDr. Jan Vojáček

Design & Kód

We work together with experts in various design fields. We solve problems holistically and put together assemblage of parts to build functional wholes. We are digital architects.

Spolupracujeme s experty z různých oblastí designu. Z asambláže designových problémů tvoříme celky. Jsme architekti digitálu.